Category Archives: அறிவியல்

”கோல்” – டிஜிட்டல் திறன் பயிற்சி

சமர்த் எனப்படும் நிறுவனங்களின் வள திட்டமிடல்

இந்தியாவின் முதல் ”வெப்ப தலைகவசம்”

COBAS 6800 பரிசோதனை இயந்திரம் நாட்டிற்கு அர்பணிப்பு

கோவிட்-19 ஆல் பாதிக்கப்படுபவர்கள் பெண்களை விட ஆண்கள் அதிகம்

தீநுண்மி ஒட்டாத கவச அங்கிகள்

குறு, சிறு தொழில்கள் மேம்பாட்டுக்கு புதிய இணையதளம் தொடக்கம்

ஹோப் இணையதளம்

குறைவான செலவில் கரோனா பரிசோதனை கருவி

சுந்தரம் வெண்டகோ சுவாசகருவி