முதன்மைத் தேர்வு கட்டுரைகள்

 • NEET

  Read More
 • இந்தியா நியூட்ரினோ ஆய்வகத் திட்டம்

  Read More
 • தமிழ்நாட்டில் ஹைட்ரோகாா்பன் திட்டம்

  Read More
 • இந்தியா இலங்கை இடையிலான மீனவர்கள் பிரச்சினை

  Read More
 • காவிரி நதி நீர் தகராறு

  Read More
 • தகவல் அறியும் உரிமை(RTI) திருத்தச் சட்டம்

  Read More
 • இந்திய தண்டனைச் சட்டத்தின் பிரிவு 497

  Read More
 • ஆதார் தீர்ப்பு

  Read More
 • ரிசர்வ் வங்கியின் சுயாட்சி

  Read More
 • மோட்டார் வாகனங்கள் (திருத்தம்) சட்டம், 2019

  Read More