நடப்பு நிகழ்வுகள்

 • உலகளாவிய ஊட்டச்சத்து அறிக்கை 2020

  Read More
 • ராணுவத்தில் 3 ஆண்டு பணியாற்ற வாய்ப்பு

  Read More
 • சம்பல் யோஜனா மீண்டும் அறிமுகம்

  Read More
 • ”பழங்குடியினரின் வாழ்வாதாரம் மற்றும் பாதுகாப்பு” குறித்த காணொலி மாநாடு

  Read More
 • குறு, சிறு தொழில்கள் மேம்பாட்டுக்கு புதிய இணையதளம் தொடக்கம்

  Read More
 • ஹோப் இணையதளம்

  Read More
 • குறைவான செலவில் கரோனா பரிசோதனை கருவி

  Read More
 • சுந்தரம் வெண்டகோ சுவாசகருவி

  Read More
 • ”சுயசார்பு பாரத” திட்டம்

  Read More
 • சிறு, குறு, நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்களுக்கு ரூ.3 லட்சம் கோடிக்கு உதவி கடன்

  Read More