தகவல் அறியும் உரிமை(RTI) திருத்தச் சட்டம்

 • தகவல் அறியும் உரிமைச் சட்டம் சுதந்திர இந்தியாவின் மிகவும் வெற்றிகரமான சட்டங்களில்  ஒன்றாகக் கருதப்படுகிறது.
 • இது சாதாரண குடிமக்களுக்கு அரசாங்க அதிகாரிகளின் கேள்விகளைக் கேட்கும் நம்பிக்கையையும் உரிமையையும்
  அளித்துள்ளது.
 • தகவல் அறியும் உரிமைச் சட்டத்தின்படி ஒவ்வொரு அரசாங்க அமைப்பும் தகவல்களைப் பரவலாகப் பரப்புவதற்காக தங்கள்  பதிவுகளை கணினிமயமாக்க வேண்டும்.

தகவல் உரிமைச் சட்டம்,2005

 • தகவல்அறியும் உரிமை (RTI) சட்டம், 2005 ஆனது ஜூன் 2005 இல் பாராளுமன்றத்தால் நிறைவேற்றப்பட்டது, அது அக்டோபர் 2005 இல் நடைமுறைக்கு வந்தது.
 • தகவல்அறியும் உரிமைச் சட்டம் தகவல் சுதந்திரச் சட்டம், 2002 ஐ குடிமக்களுக்கான தகவல் அறியும் உரிமையின் நடைமுறை ஆட்சியை அமைப்பதற்கான நோக்கத்துடன் மாற்றியமைத்தது,.
 • தகவல்அறியும் உரிமைச் சட்டம் ஒவ்வொரு இந்திய குடிமகனுக்கும் சட்டபூர்வமான உரிமையாகும்.
 • அதன்விதிகளின் கீழ், இந்தியாவின் எந்தவொரு குடிமகனும் ஒரு பொது அதிகாரியிடமிருந்து தகவல்களைக் கோரலாம், மேலும் அந்த அதிகாாி தகவல் குறித்து 30 நாட்களுக்குள் பதிலளிக்க வேண்டும்.
 • தகவலுக்கானகோரிக்கை மத்திய பொது தகவல் அலுவலர்(CIC) அல்லது மாநில பொது தகவல் அலுவலரிடம் சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது.
 • இந்தியரிசர்வ் வங்கி, நிதி அமைச்சகம், பணமதிப்பிழப்பு, செயல்படாத சொத்துக்கள், ரஃபேல் போர் விமான ஒப்பந்தம், தேர்தல் பத்திரங்கள், வேலையின்மை புள்ளிவிவரங்கள், மத்திய கண்காணிப்பு ஆணையா் (CVC) நியமனம் போன்ற பொது நலன்களில் ஒவ்வொரு பொது நிறுவனத்தையும் கேள்வி கேட்க தகவல் அறியும் உரிமை சட்டம் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
 • ஒவ்வொருஆண்டும் கிட்டத்தட்ட 60 லட்சம் ஆர்டிஐ விண்ணப்பங்கள் தாக்கல் செய்யப்படுகின்றன என்பதிலிருந்து தகவல் அறியும் உரிமை சட்டத்தின் முக்கியத்துவத்தை அறிய முடியும்.

RTI திருத்த மசோதா : முன்மொழியப்பட்ட திருத்தங்கள்

 • ஆர்டிஐதிருத்த மசோதா, 2019 ஆனது தகவல் அறியும் உரிமைச் சட்டம் 2005 இன் 13 மற்றும் 16வது பிரிவுகளை திருத்த முன்மொழிகிறது.
 • இந்த பிரிவுகள்மத்திய மற்றும் மாநில அளவில் தலைமை தகவல் ஆணையர் மற்றும் தகவல் ஆணையர்களின் பதவிக்காலம் மற்றும் சம்பளத்தை நிர்ணயித்துள்ளன.
 • இருப்பினும், தகவல்அறியும் உாிமை சட்ட திருத்த மசோதா அனைத்து தகவல் ஆணையர்களின் பதவிக்காலம், சம்பளம் மற்றும் படிகளை மத்திய அரசு தீர்மானிக்கும் என்று முன்மொழிகிறது.
 • அசல்சட்டம் மாநில தலைமை தகவல் ஆணையரின் சம்பளம், படிகள் மற்றும் பிற சேவை விதிமுறைகளை ஒரு தேர்தல் ஆணையருக்கு இணையான அளவில் பரிந்துரைக்கிறது, மற்றும் மாநில தகவல் ஆணையர்களின் சம்பளம் மற்றும் பிற சேவை விதிமுறைகள் மாநில அரசின் தலைமை செயலாளருக்கு இணையாக இருக்கும்படி பரிந்துரைக்கிறது.

முன்மொழியப்பட்ட திருத்தத்தில் சிக்கல்கள்

 • மிகஉயர்ந்த மட்டத்தில் முடிவெடுப்பது தொடர்பான தகவல்கள் பெரும்பாலான சந்தர்ப்பங்களில் தகவல் ஆணையத்தின் சுதந்திரம் மற்றும் உயர் அந்தஸ்தின் காரணமாக அணுகப்படுகின்றன.
 • எந்தவொருசுதந்திரமான மேற்பார்வையும் நிறுவனத்தின் மிக முக்கியமான கட்டமைப்பு கூறுகளில் ஒன்று, அதாவது CVC, தேர்தல் ஆணையர்கள் (CEC), லோக்பால் மற்றும் CIC ஆகியவை பதவிக்காலத்தின் அடிப்படை உத்தரவாதம் என்பதை ஒப்புக் கொள்ளப்பட்டுள்ளது.
 • ஆகவே, இந்தத்திருத்தங்கள் தகவல் ஆணையர்களின் (ஒன்றியம் மற்றும் மாநிலங்களில்) பணிக்காலம், சம்பளம், படிகள் மற்றும் பிற சேவை விதிமுறைகளை ஒருதலைப்பட்சமாக தீர்மானிக்க மத்திய அரசுக்கு அதிகாரம் அளிப்பதால் அவை வெளிப்படைத்தன்மை கட்டமைப்பைக் கலைக்க வழிவகுக்கும்.
 • இந்ததிருத்தங்கள் தகவல் அறியும் கட்டமைப்பின் ஒரு முக்கிய பகுதியை அடிப்படையில் பலவீனப்படுத்துகின்றன.
 • இந்தத்திருத்தங்கள் மத்திய மற்றும் மாநில தகவல் ஆணையங்களின் தகவல் ஆணையர்களின் பதவிக்காலம், சம்பளம், படிகள் மற்றும் பிற சேவை விதிமுறைகளை தீர்மானிக்க மற்றும் விதிகளை உருவாக்க ஒன்றியத்திற்கு அதிகாரம் அளிக்கும்.
 • அவைகூட்டாட்சி முறையின் அரசியலமைப்பு கொள்கைகளை மீறுகின்றன, தகவல் ஆணையங்களின் சுதந்திரத்தை குறைமதிப்பிற்கு உட்படுத்துகின்றன, இதன் மூலம் இந்தியாவில் வெளிப்படைத்தன்மைக்கு பரவலாகப் பயன்படுத்தப்படும் கட்டமைப்பை கணிசமாக நீர்த்துப்போகச் செய்கின்றன.
 • தகவல்அறியும் உரிமை மசோதா ஆணையத்தித்தின் சுதந்திரத்தை நீக்குகிறது.
 • இதுதகவல் அறியும் உாிமை சட்ட அதிகாரிகளின் சுதந்திரத்தை பறிக்கும்.
 • இந்தமசோதா மத்திய தகவல் ஆணையரின் “சுதந்திரத்திற்கு அச்சுறுத்தலாக” பார்க்கப்படுகிறது.

நீதி மற்றும் அரசியலமைப்பு உத்தரவாதங்களை வழங்க உறுதிபூண்டுள்ள ஒரு ஜனநாயக அரசுக்கு அரசாங்கத்தை ஒழுங்குபடுத்துவதற்கும்  கண்காணிப்பதற்கும் அமைக்கப்பட்ட சுதந்திரமான கட்டமைப்புகள் மிக முக்கியமானவை.

அதிகாரங்களைப் பிரிப்பது என்பது இந்த சுதந்திரத்தை அடிக்கோடிட்டுக் காட்டும் ஒரு கருத்தாகும், இது நமது ஜனநாயக சோதனைகள் மற்றும் சமநிலைகளுக்கு இன்றியமையாதது. எனவே அதிகாரம் மையப்படுத்தப்பட்டால், கருத்துச் சுதந்திரம் அச்சுறுத்தப்படுகிறது, இது ஜனநாயகத்தின் வீழ்ச்சிக்கு வழிவகுக்கும்.